Durham University

Research & business

View Profile

Dr Qing He

Lecturer in the Department of Physics

Contact Dr Qing He

I received my PhD degree from the Department of Physics of University of California at Berkeley with Professor Ramamoorthy Ramesh in the year of 2011. Then, I continued my research as an ALS postdoctoral fellow at the Advanced Light Source in Lawrence Berkeley National Laboratory. Since 2014, I started to work as a lecturer in Durham University.

Research Groups

Centre for Materials Physics

Department of Physics

Publications

Journal Article

 • Seidel, J, Martin, LW, He, Q, Zhan, Q, Chu, YH, Rother, A, Hawkridge, ME, Maksymovych, P, Yu, P, Gajek, M & others (Published). Domain Walls that Conduct Electricity.
 • Huang, Tongtong, Wang, Yujia, Li, Haobo, Wang, Meng, Lyu, Yingjie, Shen, Shengchun, Lu, Nianpeng, He, Qing & Yu, Pu (2019). Tuning the electronic properties of epitaxial strained CaFeO3−δ thin films. Applied Physics Letters 114(22): 221907.
 • Guo, J. W., Wang, P. S., Yuan, Y., He, Q., Lu, J. L., Chen, T. Z., Yang, S. Z., Wang, Y. J., Erni, R., Rossell, M. D., Gopalan, V., Xiang, H. J., Tokura, Y. & Yu, P. (2018). Strain-induced ferroelectricity and spin-lattice coupling in SrMnO3 thin films. Physical Review B 97(23): 235135.
 • Lu, Nianpeng, Zhang, Pengfei, Zhang, Qinghua, Qiao, Ruimin, He, Qing, Li, Hao-Bo, Wang, Yujia, Guo, Jingwen, Zhang, Ding, Duan, Zheng, Li, Zhuolu, Wang, Meng, Yang, Shuzhen, Yan, Mingzhe, Arenholz, Elke, Zhou, Shuyun, Yang, Wanli, Gu, Lin, Nan, Ce-Wen, Wu, Jian, Tokura, Yoshinori & Yu, Pu (2017). Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch. Nature 546(7656): 124-128.
 • Zhou, Yu, Wu, Di, Zhu, Yihan, Cho, Yujin, He, Qing, Yang, Xiao, Herrera, Kevin, Chu, Zhaodong, Han, Yu, Downer, Michael C., Peng, Hailin & Lai, Keji (2017). Out-of-Plane Piezoelectricity and Ferroelectricity in Layered α-In2Se3 Nanoflakes. Nano Letters 17(9): 5508-5513.
 • Tra, V. T., Huang, R., Gao, X., Chen, Y.-J., Liu, Y. T., Kuo, W. C., Chin, Y. Y., Lin, H. J., Chen, J. M., Lee, J. M., Lee, J. F., Shi, P. S., Jiang, M. G., Duan, C. G., Juang, J. Y., Chen, C. T., Jeng, H. T., He, Q., Chuang, Y.-D., Lin, J.-Y. & Chu, Y.-H. (2017). The unconventional doping in YBa2Cu3O7−x/La0.7Ca0.3MnO3 heterostructures by termination control. Applied Physics Letters 110(3): 032402.
 • Liu, Heng-Jui, Lin, Jheng-Cyuan, Fang, Yue-Wen, Wang, Jing-Ching, Huang, Bo-Chao, Gao, Xiang, Huang, Rong, Dean, Philip R., Hatton, Peter D., Chin, Yi-Ying, Lin, Hong-Ji, Chen, Chien-Te, Ikuhara, Yuichi, Chiu, Ya-Ping, Chang, Chia-Seng, Duan, Chun-Gang, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). A Metal-Insulator Transition of the Buried MnO2 Monolayer in Complex Oxide Heterostructure. Advanced Materials 28(41): 9142-9151.
 • Yang, Jan-Chi, Kuo, Chang-Yang, Liu, Heng-Jui, Ding, Hang-Chen, Duan, Chun-Gang, Lin, Hong-Ji, Hu, Zhiwei, Pi, Tun-Wen, Tjeng, Liu Hao, Chen, Chien-Te, Arenholz, Elke, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). Electrically enhanced magnetization in highly strained BiFeO3 films. NPG Asia Materials 8(5): e269.
 • Zhu, Yuanmin, Zhan, Qian, Yang, Jan-Chi, Bitla, Yugandhar, Liu, Pingping, Li, Chen-I, Liu, Heng-Jui, Kumar, V Suresh, Arenholz, Elke, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). Enhanced structural and magnetic coupling in a mesocrystal-assisted nanocomposite. ACS Applied Materials & Interfaces 8(2): 1104.
 • He, Junfeng, Shafer, Padraic, Mion, Thomas R., Tra, Vu Thanh, He, Qing, Kong, J., Chuang, Y.-D., Yang, W.L., Graf, M.J., Lin, J.-Y., Chu, Y.-H., Arenholz, E. & He, R.-H. (2016). Observation of a three-dimensional quasi-long-range electronic supermodulation in YBa2Cu3O7-x/La0. 7Ca0. 3MnO3 heterostructures. Nature Communications 7: 10852.
 • Hsieh, Ying-Hui, Xue, Fei, Yang, Tiannan, Liu, Heng-Jui, Zhu, Yuanmin, Chen, Yi-Chun, Zhan, Qian, Duan, Chun-Gang, Chen, Long-Qing, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). Permanent ferroelectric retention of BiFeO3 mesocrystal. Nature Communications 7: 13199.
 • Amrillah, Tahta, Vandrangi, Suresh K, Bitla, Yugandhar, Do, Thi Hien, Liao, Sheng-Chieh, Tsai, Chih-Ya, Chin, Yi-Ying, Liu, Yen-Ting, Lin, Man-Ling, He, Qing, Lin, Hong-Ji, Lee, Hsin-Yi, Lai, Chih-Huang, Arenholz, Elke, Juang, Jenh-Yih & Chu, Ying-Hao (2016). Tuning the magnetic properties of self-assembled BiFeO 3-CoFe 2 O 4 heteroepitaxy by magneto-structural coupling. Nanoscale 8(16): 8847.
 • Ma, Chun-Hao, Lin, Jheng-Cyuan, Liu, Heng-Jui, Do, Thi Hien, Zhu, Yuan-Min, Ha, Thai Duy, Zhan, Qian, Juang, Jenh-Yih, He, Qing, Arenholz, Elke, Chiu, Po-Wen & Chu, Ying-Hao (2016). Van der Waals epitaxy of functional MoO2 film on mica for flexible electronics. Applied Physics Letters 108(25): 253104.
 • Ju, C., Yang, J.-C., Luo, C., Shafer, P., Liu, H.-J., Huang, Y.-L., Kuo, H.-H., Xue, F., Luo, C.-W., He, Qing, Yu, P., Arenholz, E., Chen, L.-Q., Zhu, J. S., Lu, X. M. & Chu, Y.-H. (2015). Anomalous Electronic Anisotropy Triggered by Ferroelastic Coupling in Multiferroic Heterostructures. Advanced Materials 28(5): 876.
 • Yang, Jan-Chi, He, Qing, Yu, Pu & Chu, Ying-Hao (2015). BiFeO3 Thin Films: A Playground for Exploring Electric-Field Control of Multifunctionalities. Annual Review of Materials Research 45(1): 249.
 • Vandrangi, Suresh K., Yang, Jan-Chi, Zhu, Yuan-Min, Chin, Yi-Ying, Lin, Hong-Ji, Chen, Chien-Te, Zhan, Qian, He, Qing, Chen, Yi-Chun & Chu, Ying-Hao (2015). Enhanced Magnetocaloric Effect Driven by Interfacial Magnetic Coupling in Self-Assembled Mn3O4–La0.7Sr0.3MnO3 Nanocomposites. ACS Applied Materials & Interfaces 7(48): 26504-26511.
 • Bitla, Yugandhar, Chin, Yi-Ying, Lin, Jheng-Cyuan, Van, Chien Nguyen, Liu, Ruirui, Zhu, Yuanmin, Liu, Heng-Jui, Zhan, Qian, Lin, Hong-Ji, Chen, Chien-Te, Chu, Ying-Hao & He, Qing (2015). Origin of metallic behavior in NiCo2O4 ferrimagnet. Scientific Reports 5: 15201.
 • Liu, Heng-Jui, Wei, Tzu-Chiao, Zhu, Yuan-Min, Liu, Rui-Rui, Tzeng, Wen-Yen, Tsai, Chih-Ya, Zhan, Qian, Luo, Chih-Wei, Yu, Pu, He, Jr-Hau, Chu, Ying-Hao & He, Qing (2015). Strain-Mediated Inverse Photoresistivity in SrRuO3/La0. 7Sr0. 3MnO3 Superlattices. Advanced Functional Materials 26(5): 729.
 • Liu, Heng-Jui, Du, Yu-Hao, Gao, Peng, Huang, Yen-Chin, Chen, Hsiao-Wen, Chen, Yi-Chun, Liu, Hsiang-Lin, He, Qing, Ikuhara, Yuichi & Chu, Ying-Hao (2015). Tetragonal BiFeO3 on yttria-stabilized zirconia. APL Materials 3(11): 116104.
 • Liu, Heng-Jui, Liu, Yun-Ya, Tsai, Chih-Ya, Liao, Sheng-Chieh, Chen, Ying-Jiun, Lin, Hong-Ji, Lai, Chih-Huang, Hsieh, Wen-Feng, Li, Jiang-Yu, Chen, Chien-Te, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2015). Tuning the functionalities of a mesocrystal via structural coupling. Scientific reports 5: 12073.
 • Huang, Rong, Ding, Hang-Chen, Liang, Wen-I, Gao, Yong-Chao, Tang, Xiao-Dong, He, Qing, Duan, Chun-Gang, Zhu, Ziqiang, Chu, Junhao, Fisher, Craig A. J., Hirayama, Tsukasa, Ikuhara, Yuichi & Chu, Ying-Hao (2014). Atomic-Scale Visualization of Polarization Pinning and Relaxation at Coherent BiFeO3/LaAlO3 Interfaces. Advanced Functional Materials 24(6): 793-799.
 • Heron, JT, Bosse, JL, He, Q, Gao, Y, Trassin, M, Ye, L, Clarkson, JD, Wang, C, Liu, Jian, Salahuddin, S & others (2014). Deterministic switching of ferromagnetism at room temperature using an electric field. Nature 516(7531): 370-373.
 • Huang, Yen-Chin, Liu, Yunya, Lin, Yi-Tsu, Liu, Heng-Jui, He, Qing, Li, Jiangyu, Chen, Yi-Chun & Chu, Ying-Hao (2014). Giant Enhancement of Ferroelectric Retention in BiFeO3 Mixed-Phase Boundary. Advanced Materials 26(36): 6335-6340.
 • Yang, Jan-Chi, He, Qing, Zhu, Yuan-Min, Lin, Jheng-Cyuan, Liu, Heng-Jui, Hsieh, Ying-Hui, Wu, Ping-Chun, Chen, Yen-Lin, Lee, Shang-Fan, Chin, Yi-Ying & others (2014). Magnetic Mesocrystal-Assisted Magnetoresistance in Manganite. Nano letters 14(11): 6073-6079.
 • Yang, J.C., Huang, Y.L., He, Q. & Chu, Y.H. (2014). Multifunctionalities driven by ferroic domains. Journal of Applied Physics 116(6): 066801.
 • Marti, X, Fina, I, Frontera, C, Liu, Jian, Wadley, P, He, Qing, Paull, RJ, Clarkson, JD, Kudrnovsk&ygrave;, J, Turek, I & others (2014). Room-temperature antiferromagnetic memory resistor. Nature materials 13(4): 367-374.
 • Seidel, Jan, Singh-Bhalla, Guneeta, He, Qing, Yang, Seung-Yeul, Chu, Ying-Hao & Ramesh, Ramamoorthy (2013). Domain wall functionality in BiFeO3. Phase Transitions 86(1): 53-66.
 • Marcham, MK, Yu, W, Keatley, PS, Shelford, LR, Shafer, P, Cavill, SA, Qing, H, Neudert, A, Childress, JR, Katine, JA & others (2013). Influence of a Dy overlayer on the precessional dynamics of a ferromagnetic thin film. Applied Physics Letters 102(6): 062418.
 • Luo, Zhenlin, Chen, Zuhuang, Yang, Yuanjun, Liu, Heng-Jui, Huang, Chuanwei, Huang, Haoliang, Wang, Haibo, Yang, Meng-Meng, Hu, Chuansheng, Pan, Guoqiang & others (2013). Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO 3 films. Physical Review B 88(6): 064103.
 • Zhou, Jian, Trassin, Morgan, He, Qing, Tamura, Nobumichi, Kunz, Martin, Cheng, Chun, Zhang, Jinxing, Liang, Wen-I, Seidel, Jan, Hsin, Cheng-Lun & others (2012). Directed assembly of nano-scale phase variants in highly strained BiFeO3 thin films. Journal of Applied Physics 112(6): 064102.
 • Zhang, Sen, Zhao, YG, Li, PS, Yang, JJ, Rizwan, S, Zhang, JX, Seidel, J, Qu, TL, Yang, YJ, Luo, ZL & others (2012). Electric-field control of nonvolatile magnetization in Co 40 Fe 40 B 20/Pb (Mg 1/3 Nb 2/3) 0.7 Ti 0.3 O 3 structure at room temperature. Physical review letters 108(13): 137203.
 • Chen, Yi-Chun, He, Qing, Chu, Feng-Nan, Huang, Yen-Chin, Chen, Jhih-Wei, Liang, Wen-I, Vasudevan, Rama K, Nagarajan, Valanoor, Arenholz, Elke, Kalinin, Sergei V & others (2012). Electrical Control of Multiferroic Orderings in Mixed-Phase BiFeO3 Films. Advanced Materials 24(22): 3070-3075.
 • Liu, Heng-Jui, Chen, Long-Yi, He, Qing, Liang, Chen-Wei, Chen, Yu-Ze, Chien, Yung-Shun, Hsieh, Ying-Hui, Lin, Su-Jien, Arenholz, Elke, Luo, Chih-Wei & others (2012). Epitaxial photostriction-magnetostriction coupled self-assembled nanostructures. Acs Nano 6(8): 6952-6959.
 • Lubk, A, Rossell, MD, Seidel, J, He, Q, Yang, SY, Chu, YH, Ramesh, R, Hytch, MJ & Snoeck, E (2012). Evidence of sharp and diffuse domain walls in BiFeO 3 by means of unit-cell-wise strain and polarization maps obtained with high resolution scanning transmission electron microscopy. Physical review letters 109(4): 047601.
 • Yu, P, Luo, Weidong, Yi, D, Zhang, JX, Rossell, MD, Yang, C-H, You, L, Singh-Bhalla, G, Yang, SY, He, Q & others (2012). Interface control of bulk ferroelectric polarization. Proceedings of the National Academy of Sciences 109(25): 9710-9715.
 • Hsieh, Ying-Hui, Liou, Jia-Ming, Huang, Bo-Chao, Liang, Chen-Wei, He, Qing, Zhan, Qian, Chiu, Ya-Ping, Chen, Yi-Chun & Chu, Ying-Hao (2012). Local Conduction at the BiFeO3-CoFe2O4 Tubular Oxide Interface. Advanced Materials 24(33): 4564-4568.
 • He, Q, Yeh, C-H, Yang, J-C, Singh-Bhalla, G, Liang, C-W, Chiu, P-W, Catalan, G, Martin, LW, Chu, Y-H, Scott, JF & others (2012). Magnetotransport at domain walls in BiFeO 3. Physical review letters 108(6): 067203.
 • Huang, Bo-Chao, Chiu, Ya-Ping, Huang, Po-Cheng, Wang, Wen-Ching, Tra, Vu Thanh, Yang, Jan-Chi, He, Qing, Lin, Jiunn-Yuan, Chang, Chia-Seng & Chu, Ying-Hao (2012). Mapping band alignment across complex oxide heterointerfaces. Physical review letters 109(24): 246807.
 • He, Q, Arenholz, E, Scholl, A, Chu, Y-H & Ramesh, R (2012). Nanoscale characterization of emergent phenomena in multiferroics. Current Opinion in Solid State and Materials Science 16(5): 216-226.
 • Zhang, JX, Zeches, RJ, He, Q, Chu, Y-H & Ramesh, R (2012). Nanoscale phase boundaries: a new twist to novel functionalities. Nanoscale 4(20): 6196-6204.
 • Yang, JC, He, Q, Suresha, SJ, Kuo, CY, Peng, CY, Haislmaier, RC, Motyka, MA, Sheng, G, Adamo, C, Lin, HJ & others (2012). Orthorhombic BiFeO 3. Physical review letters 109(24): 247606.
 • Chiu, Ya-Ping, Chen, Yu-Ting, Huang, Bo-Chao, Shih, Min-Chuan, Yang, Jan-Chi, He, Qing, Liang, Chen-Wei, Seidel, Jan, Chen, Yi-Chun, Ramesh, Ramamoorthy & others (2011). Atomic-Scale Evolution of Local Electronic Structure Across Multiferroic Domain Walls. Advanced Materials 23(13): 1530-1534.
 • Ko, Kyung-Tae, Jung, Min Hwa, He, Qing, Lee, Jin Hong, Woo, Chang Su, Chu, Kanghyun, Seidel, Jan, Jeon, Byung-Gu, Oh, Yoon Seok, Kim, Kee Hoon & others (2011). Concurrent transition of ferroelectric and magnetic ordering near room temperature. Nature communications 2: 567.
 • Wu, Chung-Lin, Lee, Pei-Wei, Chen, Yi-Chun, Chang, Lo-Yueh, Chen, Chia-Hao, Liang, Chen-Wei, Yu, Pu, He, Qing, Ramesh, R & Chu, Ying-Hao (2011). Direct spectroscopic evidence of charge reversal at the Pb (Zr 0. 2 Ti 0. 8) O 3/La 0. 7 Sr 0. 3 MnO 3 heterointerface. Physical Review B 83(2): 020103.
 • Heron, JT, Trassin, M, Ashraf, K, Gajek, M, He, Q, Yang, SY, Nikonov, DE, Chu, YH, Salahuddin, S & Ramesh, R (2011). Electric-field-induced magnetization reversal in a ferromagnet-multiferroic heterostructure. Physical review letters 107(21): 217202.
 • He, Q, Chu, Y-H, Heron, JT, Yang, SY, Liang, WI, Kuo, CY, Lin, HJ, Yu, P, Liang, CW, Zeches, RJ & others (2011). Electrically controllable spontaneous magnetism in nanoscale mixed phase multiferroics. Nature communications 2: 225.
 • Zhang, JX, Xiang, B, He, Q, Seidel, J, Zeches, RJ, Yu, P, Yang, SY, Wang, CH, Chu, YH, Martin, LW & others (2011). Large field-induced strains in a lead-free piezoelectric material. Nature nanotechnology 6(2): 98-102.
 • Zhang, JX, He, Q, Trassin, M, Luo, W, Yi, D, Rossell, MD, Yu, P, You, L, Wang, CH, Kuo, CY & others (2011). Microscopic origin of the giant ferroelectric polarization in tetragonal-like BiFeO 3. Physical review letters 107(14): 147602.
 • Damodaran, Anoop R, Liang, Chen-Wei, He, Qing, Peng, Chun-Yen, Chang, Li, Chu, Ying-Hao & Martin, Lane W (2011). Nanoscale structure and mechanism for enhanced electromechanical response of highly strained BiFeO3 thin films. Advanced Materials 23(28): 3170-3175.
 • Seidel, Jan, Maksymovych, Petro, Batra, Y, Katan, A, Yang, S-Y, He, Q, Baddorf, Arthur P, Kalinin, Sergei V, Yang, C-H, Yang, J-C & others (2010). Domain wall conductivity in La-doped BiFeO 3. Physical review letters 105(19): 197603.
 • Baek, SH, Jang, HW, Folkman, CM, Li, YL, Winchester, B, Zhang, JX, He, Q, Chu, YH, Nelson, CT, Rzchowski, MS & others (2010). Ferroelastic switching for nanoscale non-volatile magnetoelectric devices. Nature materials 9(4): 309-314.
 • Yu, P, Lee, J-S, Okamoto, Satoshi, Rossell, MD, Huijben, M, Yang, C-H, He, Q, Zhang, JX, Yang, SY, Lee, MJ & others (2010). Interface ferromagnetism and orbital reconstruction in BiFeO 3- La 0.7 Sr 0.3 MnO 3 heterostructures. Physical review letters 105(2): 027201.
 • Arenholz, E, Van der Laan, G, Fraile-Rodríguez, A, Yu, P, He, Q & Ramesh, R (2010). Probing ferroelectricity in PbZr 0.2 Ti 0.8 O 3 with polarized soft x rays. Physical Review B 82(14): 140103.
 • Holcomb, MB, Martin, LW, Scholl, A, He, Q, Yu, P, Yang, C-H, Yang, SY, Glans, P-A, Valvidares, M, Huijben, M & others (2010). Probing the evolution of antiferromagnetism in multiferroics. Physical Review B 81(13): 134406.
 • Huang, CW, Chu, YH, Chen, ZH, Wang, Junling, Sritharan, Thirumany, He, Q, Ramesh, R & Chen, Lang (2010). Strain-driven phase transitions and associated dielectric/piezoelectric anomalies in BiFeO3 thin films. Applied Physics Letters 97(15).
 • Zeches, RJ, Rossell, MD, Zhang, JX, Hatt, AJ, He, Q, Yang, C-H, Kumar, A, Wang, CH, Melville, A, Adamo, C & others (2009). A strain-driven morphotropic phase boundary in BiFeO3. science 326(5955): 977-980.
 • Seidel, Jan, Martin, Lane W, He, Q, Zhan, Q, Chu, Y-H, Rother, A, Hawkridge, ME, Maksymovych, P, Yu, P, Gajek, M & others (2009). Conduction at domain walls in oxide multiferroics. Nature materials 8(3): 229-234.
 • Yang, C-H, Seidel, Jan, Kim, SY, Rossen, PB, Yu, Pu, Gajek, Martin, Chu, Ying-Hao, Martin, Lane W, Holcomb, MB, He, Q & others (2009). Electric modulation of conduction in multiferroic Ca-doped BiFeO3 films. Nature materials 8(6): 485-493.
 • Chu, Ying-Hao, He, Qing, Yang, Chan-Ho, Yu, Pu, Martin, Lane W, Shafer, Padraic & Ramesh, R (2009). Nanoscale control of domain architectures in BiFeO3 thin films. Nano letters 9(4): 1726-1730.
 • Huang, CW, Chen, Lang, Wang, Junling, He, Q, Yang, SY, Chu, YH & Ramesh, R (2009). Phenomenological analysis of domain width in rhombohedral BiFeO 3 films. Physical Review B 80(14): 140101.
 • Chu, Ying-Hao, Martin, Lane W, Holcomb, Mikel B, Gajek, Martin, Han, Shu-Jen, He, Qing, Balke, Nina, Yang, Chan-Ho, Lee, Donkoun, Hu, Wei & others (2008). Electric-field control of local ferromagnetism using a magnetoelectric multiferroic. Nature materials 7(6): 478-482.
 • Cruz, MP, Chu, YH, Zhang, JX, Yang, PL, Zavaliche, F, He, Q, Shafer, P, Chen, LQ & Ramesh, R (2007). Strain control of domain-wall stability in epitaxial BiFeO 3 (110) films. Physical review letters 99(21): 217601.

Supervises