Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can change your cookie settings at any time. Otherwise, we'll assume you're OK to continue.

Durham University

Email and Telephone Directory

Staff Profile

Dr Qing He

Lecturer in the Department of Physics

Contact Dr Qing He

I received my PhD degree from the Department of Physics of University of California at Berkeley with Professor Ramamoorthy Ramesh in the year of 2011. Then, I continued my research as an ALS postdoctoral fellow at the Advanced Light Source in Lawrence Berkeley National Laboratory. Since 2014, I started to work as a lecturer in Durham University.

Research Groups

Centre for Materials Physics

 • Correlated Electron Systems

Department of Physics

 • Condensed Matter Physics

Teaching Areas

 • PHYS3601 Laboratory Project -- Condensed Matter Physics

 • PHYS1101 Discovery Skills in Physics
 • PHYS3641 Advanced Physics 3 Optical Properties of Solids II

Publications

Journal Article

 • Seidel, J, Martin, LW, He, Q, Zhan, Q, Chu, YH, Rother, A, Hawkridge, ME, Maksymovych, P, Yu, P, Gajek, M & others (Published). Domain Walls that Conduct Electricity.
 • Li, Zhuolu, Shen, Shengchun, Tian, Zijun, Hwangbo, Kyle, Wang, Meng, Wang, Yujia, Bartram, F. Michael, He, Liqun, Lyu, Yingjie, Dong, Yongqi, Wan, Gang, Li, Haobo, Lu, Nianpeng, Zang, Jiadong, Zhou, Hua, Arenholz, Elke, He, Qing, Yang, Luyi, Luo, Weidong & Yu, Pu (2020). Reversible manipulation of the magnetic state in SrRuO3 through electric-field controlled proton evolution. Nature Communications 11(1): 184.
 • Li, Hao‐Bo, Lou, Feng, Wang, Yujia, Zhang, Yang, Zhang, Qinghua, Wu, Dong, Li, Zhuolu, Wang, Meng, Huang, Tongtong, Lyu, Yingjie, Guo, Jingwen, Chen, Tianzhe, Wu, Yang, Arenholz, Elke, Lu, Nianpeng, Wang, Nanlin, He, Qing, Gu, Lin, Zhu, Jing, Nan, Ce‐Wen, Zhong, Xiaoyan, Xiang, Hongjun & Yu, Pu (2019). Electric Field–Controlled Multistep Proton Evolution in HxSrCoO2.5 with Formation of H–H Dimer. Advanced Science 6(20): 1901432.
 • Huang, Tongtong, Wang, Yujia, Li, Haobo, Wang, Meng, Lyu, Yingjie, Shen, Shengchun, Lu, Nianpeng, He, Qing & Yu, Pu (2019). Tuning the electronic properties of epitaxial strained CaFeO3−δ thin films. Applied Physics Letters 114(22): 221907.
 • Guo, J. W., Wang, P. S., Yuan, Y., He, Q., Lu, J. L., Chen, T. Z., Yang, S. Z., Wang, Y. J., Erni, R., Rossell, M. D., Gopalan, V., Xiang, H. J., Tokura, Y. & Yu, P. (2018). Strain-induced ferroelectricity and spin-lattice coupling in SrMnO3 thin films. Physical Review B 97(23): 235135.
 • Lu, Nianpeng, Zhang, Pengfei, Zhang, Qinghua, Qiao, Ruimin, He, Qing, Li, Hao-Bo, Wang, Yujia, Guo, Jingwen, Zhang, Ding, Duan, Zheng, Li, Zhuolu, Wang, Meng, Yang, Shuzhen, Yan, Mingzhe, Arenholz, Elke, Zhou, Shuyun, Yang, Wanli, Gu, Lin, Nan, Ce-Wen, Wu, Jian, Tokura, Yoshinori & Yu, Pu (2017). Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch. Nature 546(7656): 124-128.
 • Zhou, Yu, Wu, Di, Zhu, Yihan, Cho, Yujin, He, Qing, Yang, Xiao, Herrera, Kevin, Chu, Zhaodong, Han, Yu, Downer, Michael C., Peng, Hailin & Lai, Keji (2017). Out-of-Plane Piezoelectricity and Ferroelectricity in Layered α-In2Se3 Nanoflakes. Nano Letters 17(9): 5508-5513.
 • Tra, V. T., Huang, R., Gao, X., Chen, Y.-J., Liu, Y. T., Kuo, W. C., Chin, Y. Y., Lin, H. J., Chen, J. M., Lee, J. M., Lee, J. F., Shi, P. S., Jiang, M. G., Duan, C. G., Juang, J. Y., Chen, C. T., Jeng, H. T., He, Q., Chuang, Y.-D., Lin, J.-Y. & Chu, Y.-H. (2017). The unconventional doping in YBa2Cu3O7−x/La0.7Ca0.3MnO3 heterostructures by termination control. Applied Physics Letters 110(3): 032402.
 • Liu, Heng-Jui, Lin, Jheng-Cyuan, Fang, Yue-Wen, Wang, Jing-Ching, Huang, Bo-Chao, Gao, Xiang, Huang, Rong, Dean, Philip R., Hatton, Peter D., Chin, Yi-Ying, Lin, Hong-Ji, Chen, Chien-Te, Ikuhara, Yuichi, Chiu, Ya-Ping, Chang, Chia-Seng, Duan, Chun-Gang, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). A Metal-Insulator Transition of the Buried MnO2 Monolayer in Complex Oxide Heterostructure. Advanced Materials 28(41): 9142-9151.
 • Yang, Jan-Chi, Kuo, Chang-Yang, Liu, Heng-Jui, Ding, Hang-Chen, Duan, Chun-Gang, Lin, Hong-Ji, Hu, Zhiwei, Pi, Tun-Wen, Tjeng, Liu Hao, Chen, Chien-Te, Arenholz, Elke, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). Electrically enhanced magnetization in highly strained BiFeO3 films. NPG Asia Materials 8(5): e269.
 • Zhu, Yuanmin, Zhan, Qian, Yang, Jan-Chi, Bitla, Yugandhar, Liu, Pingping, Li, Chen-I, Liu, Heng-Jui, Kumar, V Suresh, Arenholz, Elke, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). Enhanced structural and magnetic coupling in a mesocrystal-assisted nanocomposite. ACS Applied Materials & Interfaces 8(2): 1104.
 • He, Junfeng, Shafer, Padraic, Mion, Thomas R., Tra, Vu Thanh, He, Qing, Kong, J., Chuang, Y.-D., Yang, W.L., Graf, M.J., Lin, J.-Y., Chu, Y.-H., Arenholz, E. & He, R.-H. (2016). Observation of a three-dimensional quasi-long-range electronic supermodulation in YBa2Cu3O7-x/La0. 7Ca0. 3MnO3 heterostructures. Nature Communications 7(1): 10852.
 • Hsieh, Ying-Hui, Xue, Fei, Yang, Tiannan, Liu, Heng-Jui, Zhu, Yuanmin, Chen, Yi-Chun, Zhan, Qian, Duan, Chun-Gang, Chen, Long-Qing, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2016). Permanent ferroelectric retention of BiFeO3 mesocrystal. Nature Communications 7(1): 13199.
 • Amrillah, Tahta, Vandrangi, Suresh K, Bitla, Yugandhar, Do, Thi Hien, Liao, Sheng-Chieh, Tsai, Chih-Ya, Chin, Yi-Ying, Liu, Yen-Ting, Lin, Man-Ling, He, Qing, Lin, Hong-Ji, Lee, Hsin-Yi, Lai, Chih-Huang, Arenholz, Elke, Juang, Jenh-Yih & Chu, Ying-Hao (2016). Tuning the magnetic properties of self-assembled BiFeO 3-CoFe 2 O 4 heteroepitaxy by magneto-structural coupling. Nanoscale 8(16): 8847.
 • Ma, Chun-Hao, Lin, Jheng-Cyuan, Liu, Heng-Jui, Do, Thi Hien, Zhu, Yuan-Min, Ha, Thai Duy, Zhan, Qian, Juang, Jenh-Yih, He, Qing, Arenholz, Elke, Chiu, Po-Wen & Chu, Ying-Hao (2016). Van der Waals epitaxy of functional MoO2 film on mica for flexible electronics. Applied Physics Letters 108(25): 253104.
 • Ju, C., Yang, J.-C., Luo, C., Shafer, P., Liu, H.-J., Huang, Y.-L., Kuo, H.-H., Xue, F., Luo, C.-W., He, Qing, Yu, P., Arenholz, E., Chen, L.-Q., Zhu, J. S., Lu, X. M. & Chu, Y.-H. (2015). Anomalous Electronic Anisotropy Triggered by Ferroelastic Coupling in Multiferroic Heterostructures. Advanced Materials 28(5): 876.
 • Yang, Jan-Chi, He, Qing, Yu, Pu & Chu, Ying-Hao (2015). BiFeO3 Thin Films: A Playground for Exploring Electric-Field Control of Multifunctionalities. Annual Review of Materials Research 45(1): 249.
 • Vandrangi, Suresh K., Yang, Jan-Chi, Zhu, Yuan-Min, Chin, Yi-Ying, Lin, Hong-Ji, Chen, Chien-Te, Zhan, Qian, He, Qing, Chen, Yi-Chun & Chu, Ying-Hao (2015). Enhanced Magnetocaloric Effect Driven by Interfacial Magnetic Coupling in Self-Assembled Mn3O4–La0.7Sr0.3MnO3 Nanocomposites. ACS Applied Materials & Interfaces 7(48): 26504-26511.
 • Bitla, Yugandhar, Chin, Yi-Ying, Lin, Jheng-Cyuan, Van, Chien Nguyen, Liu, Ruirui, Zhu, Yuanmin, Liu, Heng-Jui, Zhan, Qian, Lin, Hong-Ji, Chen, Chien-Te, Chu, Ying-Hao & He, Qing (2015). Origin of metallic behavior in NiCo2O4 ferrimagnet. Scientific Reports 5(1): 15201.
 • Liu, Heng-Jui, Wei, Tzu-Chiao, Zhu, Yuan-Min, Liu, Rui-Rui, Tzeng, Wen-Yen, Tsai, Chih-Ya, Zhan, Qian, Luo, Chih-Wei, Yu, Pu, He, Jr-Hau, Chu, Ying-Hao & He, Qing (2015). Strain-Mediated Inverse Photoresistivity in SrRuO3/La0. 7Sr0. 3MnO3 Superlattices. Advanced Functional Materials 26(5): 729.
 • Liu, Heng-Jui, Du, Yu-Hao, Gao, Peng, Huang, Yen-Chin, Chen, Hsiao-Wen, Chen, Yi-Chun, Liu, Hsiang-Lin, He, Qing, Ikuhara, Yuichi & Chu, Ying-Hao (2015). Tetragonal BiFeO3 on yttria-stabilized zirconia. APL Materials 3(11): 116104.
 • Liu, Heng-Jui, Liu, Yun-Ya, Tsai, Chih-Ya, Liao, Sheng-Chieh, Chen, Ying-Jiun, Lin, Hong-Ji, Lai, Chih-Huang, Hsieh, Wen-Feng, Li, Jiang-Yu, Chen, Chien-Te, He, Qing & Chu, Ying-Hao (2015). Tuning the functionalities of a mesocrystal via structural coupling. Scientific reports 5: 12073.
 • Huang, Rong, Ding, Hang-Chen, Liang, Wen-I, Gao, Yong-Chao, Tang, Xiao-Dong, He, Qing, Duan, Chun-Gang, Zhu, Ziqiang, Chu, Junhao, Fisher, Craig A. J., Hirayama, Tsukasa, Ikuhara, Yuichi & Chu, Ying-Hao (2014). Atomic-Scale Visualization of Polarization Pinning and Relaxation at Coherent BiFeO3/LaAlO3 Interfaces. Advanced Functional Materials 24(6): 793-799.
 • Heron, JT, Bosse, JL, He, Q, Gao, Y, Trassin, M, Ye, L, Clarkson, JD, Wang, C, Liu, Jian, Salahuddin, S & others (2014). Deterministic switching of ferromagnetism at room temperature using an electric field. Nature 516(7531): 370-373.
 • Huang, Yen-Chin, Liu, Yunya, Lin, Yi-Tsu, Liu, Heng-Jui, He, Qing, Li, Jiangyu, Chen, Yi-Chun & Chu, Ying-Hao (2014). Giant Enhancement of Ferroelectric Retention in BiFeO3 Mixed-Phase Boundary. Advanced Materials 26(36): 6335-6340.
 • Yang, Jan-Chi, He, Qing, Zhu, Yuan-Min, Lin, Jheng-Cyuan, Liu, Heng-Jui, Hsieh, Ying-Hui, Wu, Ping-Chun, Chen, Yen-Lin, Lee, Shang-Fan, Chin, Yi-Ying & others (2014). Magnetic Mesocrystal-Assisted Magnetoresistance in Manganite. Nano letters 14(11): 6073-6079.
 • Yang, J.C., Huang, Y.L., He, Q. & Chu, Y.H. (2014). Multifunctionalities driven by ferroic domains. Journal of Applied Physics 116(6): 066801.
 • Marti, X, Fina, I, Frontera, C, Liu, Jian, Wadley, P, He, Qing, Paull, RJ, Clarkson, JD, Kudrnovsk&ygrave;, J, Turek, I & others (2014). Room-temperature antiferromagnetic memory resistor. Nature materials 13(4): 367-374.
 • Seidel, Jan, Singh-Bhalla, Guneeta, He, Qing, Yang, Seung-Yeul, Chu, Ying-Hao & Ramesh, Ramamoorthy (2013). Domain wall functionality in BiFeO3. Phase Transitions 86(1): 53-66.
 • Marcham, MK, Yu, W, Keatley, PS, Shelford, LR, Shafer, P, Cavill, SA, Qing, H, Neudert, A, Childress, JR, Katine, JA & others (2013). Influence of a Dy overlayer on the precessional dynamics of a ferromagnetic thin film. Applied Physics Letters 102(6): 062418.
 • Luo, Zhenlin, Chen, Zuhuang, Yang, Yuanjun, Liu, Heng-Jui, Huang, Chuanwei, Huang, Haoliang, Wang, Haibo, Yang, Meng-Meng, Hu, Chuansheng, Pan, Guoqiang & others (2013). Periodic elastic nanodomains in ultrathin tetragonal-like BiFeO 3 films. Physical Review B 88(6): 064103.
 • Zhou, Jian, Trassin, Morgan, He, Qing, Tamura, Nobumichi, Kunz, Martin, Cheng, Chun, Zhang, Jinxing, Liang, Wen-I, Seidel, Jan, Hsin, Cheng-Lun & others (2012). Directed assembly of nano-scale phase variants in highly strained BiFeO3 thin films. Journal of Applied Physics 112(6): 064102.
 • Zhang, Sen, Zhao, YG, Li, PS, Yang, JJ, Rizwan, S, Zhang, JX, Seidel, J, Qu, TL, Yang, YJ, Luo, ZL & others (2012). Electric-field control of nonvolatile magnetization in Co 40 Fe 40 B 20/Pb (Mg 1/3 Nb 2/3) 0.7 Ti 0.3 O 3 structure at room temperature. Physical review letters 108(13): 137203.
 • Chen, Yi-Chun, He, Qing, Chu, Feng-Nan, Huang, Yen-Chin, Chen, Jhih-Wei, Liang, Wen-I, Vasudevan, Rama K, Nagarajan, Valanoor, Arenholz, Elke, Kalinin, Sergei V & others (2012). Electrical Control of Multiferroic Orderings in Mixed-Phase BiFeO3 Films. Advanced Materials 24(22): 3070-3075.
 • Liu, Heng-Jui, Chen, Long-Yi, He, Qing, Liang, Chen-Wei, Chen, Yu-Ze, Chien, Yung-Shun, Hsieh, Ying-Hui, Lin, Su-Jien, Arenholz, Elke, Luo, Chih-Wei & others (2012). Epitaxial photostriction-magnetostriction coupled self-assembled nanostructures. Acs Nano 6(8): 6952-6959.
 • Lubk, A, Rossell, MD, Seidel, J, He, Q, Yang, SY, Chu, YH, Ramesh, R, Hytch, MJ & Snoeck, E (2012). Evidence of sharp and diffuse domain walls in BiFeO 3 by means of unit-cell-wise strain and polarization maps obtained with high resolution scanning transmission electron microscopy. Physical review letters 109(4): 047601.
 • Yu, P, Luo, Weidong, Yi, D, Zhang, JX, Rossell, MD, Yang, C-H, You, L, Singh-Bhalla, G, Yang, SY, He, Q & others (2012). Interface control of bulk ferroelectric polarization. Proceedings of the National Academy of Sciences 109(25): 9710-9715.
 • Hsieh, Ying-Hui, Liou, Jia-Ming, Huang, Bo-Chao, Liang, Chen-Wei, He, Qing, Zhan, Qian, Chiu, Ya-Ping, Chen, Yi-Chun & Chu, Ying-Hao (2012). Local Conduction at the BiFeO3-CoFe2O4 Tubular Oxide Interface. Advanced Materials 24(33): 4564-4568.
 • He, Q, Yeh, C-H, Yang, J-C, Singh-Bhalla, G, Liang, C-W, Chiu, P-W, Catalan, G, Martin, LW, Chu, Y-H, Scott, JF & others (2012). Magnetotransport at domain walls in BiFeO 3. Physical review letters 108(6): 067203.
 • Huang, Bo-Chao, Chiu, Ya-Ping, Huang, Po-Cheng, Wang, Wen-Ching, Tra, Vu Thanh, Yang, Jan-Chi, He, Qing, Lin, Jiunn-Yuan, Chang, Chia-Seng & Chu, Ying-Hao (2012). Mapping band alignment across complex oxide heterointerfaces. Physical review letters 109(24): 246807.
 • He, Q, Arenholz, E, Scholl, A, Chu, Y-H & Ramesh, R (2012). Nanoscale characterization of emergent phenomena in multiferroics. Current Opinion in Solid State and Materials Science 16(5): 216-226.
 • Zhang, JX, Zeches, RJ, He, Q, Chu, Y-H & Ramesh, R (2012). Nanoscale phase boundaries: a new twist to novel functionalities. Nanoscale 4(20): 6196-6204.
 • Yang, JC, He, Q, Suresha, SJ, Kuo, CY, Peng, CY, Haislmaier, RC, Motyka, MA, Sheng, G, Adamo, C, Lin, HJ & others (2012). Orthorhombic BiFeO 3. Physical review letters 109(24): 247606.
 • Chiu, Ya-Ping, Chen, Yu-Ting, Huang, Bo-Chao, Shih, Min-Chuan, Yang, Jan-Chi, He, Qing, Liang, Chen-Wei, Seidel, Jan, Chen, Yi-Chun, Ramesh, Ramamoorthy & others (2011). Atomic-Scale Evolution of Local Electronic Structure Across Multiferroic Domain Walls. Advanced Materials 23(13): 1530-1534.
 • Ko, Kyung-Tae, Jung, Min Hwa, He, Qing, Lee, Jin Hong, Woo, Chang Su, Chu, Kanghyun, Seidel, Jan, Jeon, Byung-Gu, Oh, Yoon Seok, Kim, Kee Hoon & others (2011). Concurrent transition of ferroelectric and magnetic ordering near room temperature. Nature communications 2: 567.
 • Wu, Chung-Lin, Lee, Pei-Wei, Chen, Yi-Chun, Chang, Lo-Yueh, Chen, Chia-Hao, Liang, Chen-Wei, Yu, Pu, He, Qing, Ramesh, R & Chu, Ying-Hao (2011). Direct spectroscopic evidence of charge reversal at the Pb (Zr 0. 2 Ti 0. 8) O 3/La 0. 7 Sr 0. 3 MnO 3 heterointerface. Physical Review B 83(2): 020103.
 • Heron, JT, Trassin, M, Ashraf, K, Gajek, M, He, Q, Yang, SY, Nikonov, DE, Chu, YH, Salahuddin, S & Ramesh, R (2011). Electric-field-induced magnetization reversal in a ferromagnet-multiferroic heterostructure. Physical review letters 107(21): 217202.
 • He, Q, Chu, Y-H, Heron, JT, Yang, SY, Liang, WI, Kuo, CY, Lin, HJ, Yu, P, Liang, CW, Zeches, RJ & others (2011). Electrically controllable spontaneous magnetism in nanoscale mixed phase multiferroics. Nature communications 2: 225.
 • Zhang, JX, Xiang, B, He, Q, Seidel, J, Zeches, RJ, Yu, P, Yang, SY, Wang, CH, Chu, YH, Martin, LW & others (2011). Large field-induced strains in a lead-free piezoelectric material. Nature nanotechnology 6(2): 98-102.
 • Zhang, JX, He, Q, Trassin, M, Luo, W, Yi, D, Rossell, MD, Yu, P, You, L, Wang, CH, Kuo, CY & others (2011). Microscopic origin of the giant ferroelectric polarization in tetragonal-like BiFeO 3. Physical review letters 107(14): 147602.
 • Damodaran, Anoop R, Liang, Chen-Wei, He, Qing, Peng, Chun-Yen, Chang, Li, Chu, Ying-Hao & Martin, Lane W (2011). Nanoscale structure and mechanism for enhanced electromechanical response of highly strained BiFeO3 thin films. Advanced Materials 23(28): 3170-3175.
 • Seidel, Jan, Maksymovych, Petro, Batra, Y, Katan, A, Yang, S-Y, He, Q, Baddorf, Arthur P, Kalinin, Sergei V, Yang, C-H, Yang, J-C & others (2010). Domain wall conductivity in La-doped BiFeO 3. Physical review letters 105(19): 197603.
 • Baek, SH, Jang, HW, Folkman, CM, Li, YL, Winchester, B, Zhang, JX, He, Q, Chu, YH, Nelson, CT, Rzchowski, MS & others (2010). Ferroelastic switching for nanoscale non-volatile magnetoelectric devices. Nature materials 9(4): 309-314.
 • Yu, P, Lee, J-S, Okamoto, Satoshi, Rossell, MD, Huijben, M, Yang, C-H, He, Q, Zhang, JX, Yang, SY, Lee, MJ & others (2010). Interface ferromagnetism and orbital reconstruction in BiFeO 3- La 0.7 Sr 0.3 MnO 3 heterostructures. Physical review letters 105(2): 027201.
 • Arenholz, E, Van der Laan, G, Fraile-Rodríguez, A, Yu, P, He, Q & Ramesh, R (2010). Probing ferroelectricity in PbZr 0.2 Ti 0.8 O 3 with polarized soft x rays. Physical Review B 82(14): 140103.
 • Holcomb, MB, Martin, LW, Scholl, A, He, Q, Yu, P, Yang, C-H, Yang, SY, Glans, P-A, Valvidares, M, Huijben, M & others (2010). Probing the evolution of antiferromagnetism in multiferroics. Physical Review B 81(13): 134406.
 • Huang, CW, Chu, YH, Chen, ZH, Wang, Junling, Sritharan, Thirumany, He, Q, Ramesh, R & Chen, Lang (2010). Strain-driven phase transitions and associated dielectric/piezoelectric anomalies in BiFeO3 thin films. Applied Physics Letters 97(15).
 • Zeches, RJ, Rossell, MD, Zhang, JX, Hatt, AJ, He, Q, Yang, C-H, Kumar, A, Wang, CH, Melville, A, Adamo, C & others (2009). A strain-driven morphotropic phase boundary in BiFeO3. science 326(5955): 977-980.
 • Seidel, Jan, Martin, Lane W, He, Q, Zhan, Q, Chu, Y-H, Rother, A, Hawkridge, ME, Maksymovych, P, Yu, P, Gajek, M & others (2009). Conduction at domain walls in oxide multiferroics. Nature materials 8(3): 229-234.
 • Yang, C-H, Seidel, Jan, Kim, SY, Rossen, PB, Yu, Pu, Gajek, Martin, Chu, Ying-Hao, Martin, Lane W, Holcomb, MB, He, Q & others (2009). Electric modulation of conduction in multiferroic Ca-doped BiFeO3 films. Nature materials 8(6): 485-493.
 • Chu, Ying-Hao, He, Qing, Yang, Chan-Ho, Yu, Pu, Martin, Lane W, Shafer, Padraic & Ramesh, R (2009). Nanoscale control of domain architectures in BiFeO3 thin films. Nano letters 9(4): 1726-1730.
 • Huang, CW, Chen, Lang, Wang, Junling, He, Q, Yang, SY, Chu, YH & Ramesh, R (2009). Phenomenological analysis of domain width in rhombohedral BiFeO 3 films. Physical Review B 80(14): 140101.
 • Chu, Ying-Hao, Martin, Lane W, Holcomb, Mikel B, Gajek, Martin, Han, Shu-Jen, He, Qing, Balke, Nina, Yang, Chan-Ho, Lee, Donkoun, Hu, Wei & others (2008). Electric-field control of local ferromagnetism using a magnetoelectric multiferroic. Nature materials 7(6): 478-482.
 • Cruz, MP, Chu, YH, Zhang, JX, Yang, PL, Zavaliche, F, He, Q, Shafer, P, Chen, LQ & Ramesh, R (2007). Strain control of domain-wall stability in epitaxial BiFeO 3 (110) films. Physical review letters 99(21): 217601.

Supervises